Kaffevagter

Disponering af lokaler og kaffevagter
Inger Gedsø er ansvarlig for tildeling af lokaler både dag og aften, og hun har ligeledes ansvaret for, at der er 2 samtidige kaffevagter i åbningstiden. Inger Gedsø træffes på tlf. 86 52 02 54 eller 29 82 42 19.

I forbindelse med den daglige drift og betjening af brugerne er der tilknyttet en række kaffevagter, som servicerer brugerne med salg af kaffe, franskbrød med ost, øl, vand m.v.
Se prisliste for køb af diverse kaffe, franskbrød m/ost, øl, vand m.v.
Har du et ærinde i Skanderborg er du altid velkommen i Bellis for et hvil, en snak, evt. købe en kop kaffe m.m.

 

Åbningstider
Kernehuset Bellis har åbent alle hverdage fra kl. 9.00-16.00.

 

Aften
Der er forskellige aktiviteter i aftentimerne.

 

Lokalelån
Det er muligt ved aktuel ledighed at låne lokale/lokaler til både dag og aften.
Det er en betingelse, at der købes øl, vand, kaffe m.v. i henhold til den aktuelle prisliste.

Henvendelse: 
Inger Gedsø, 
tlf: 86 52 02 54 
Mobil: 29 82 42 19 
Mail: Inger Gedsø

Spillemænd

Øver hver mandag
Evt. henvendelse til 
Palle Vestmark på tlf. 86 51 29 07