Lokalerne på adressen Sundhedshuset, Sygehusvej 7 st.tv., er stillet vederlagsfrit til rådighed af Skanderborg Kommune på betingelse af, at udgifter til den daglige drift samt vedligeholdelse af gulve afholdes af det brugervalgte brugerråd for Kernehuset Bellis. Udgifter til større vedligeholdelsesopgaver, f.eks. maling af vægge og paneler, betales af kommunen på grundlag af forud indhentet tilbud. Kernehuset Bellis har ejerskab for møblementet.

Historien om Bellis

På et tidspunkt helt tilbage i 1964 tog Klara Dupont initiativ til at oprette et værested for pensionister.
Det nye værested blev stiftet den 30.april 1964 og havde lokaler på Morten Børup Skolen.
I 1971 blev navnet ændret til Dagcentret.
I 1974 flyttede Dagcentret til Vestergade 14.
1985 flyttede Dagcentret Bellis til Asylgade 18.
1992 flyttede Dagcentret Bellis til de nuværende lokaler i Sundhedshuset.

Spillemænd

Øver hver mandag
Evt. henvendelse til 
Palle Vestmark på tlf. 86 51 29 07