Kernehuset Bellis​

Formålet for Kernehuset Bellis er at skabe et værested for efterlønsmodtagere og pensionister bosiddende i Skanderborg Kommune.

 

Kernehuset Bellis, (BellisSkanderborg.dk) har lokaler i Sundhedshuset, Sygehusvej 7 st.tv., 8660 Skanderborg.

 

Kernehuset Bellis har lokaler i forskellige størrelser og kan dermed tilpasses mange forskellige brugeres behov. 

 

COVID- 19 BEMÆRKNINGER SE PÅ OPSLAG MED ANVISNING.

KERNEHUSET HAR  ÅBNET  OP IGEN – SÅ KOM BARE.. 

BEMÆRK: DER ER OPSAT EN SEDDEL MED BEMÆRKNINGER OMKRING; HVORDAN MAN BEDST MULIG BESKYTTER SIG SELV OG ANDRE MOD COVID-19 

Alle er velkomne til at komme i Bellis i åbningstiden alle hverdage fra kl. 9.00-16.00 med undtagelse af fredag

Brugerrådet:

Formand/sekretær:  

Finn Sørensen,
Gl. Gramvej 68, 
Fruering, 8660 Skanderborg
Tlf. 21 26 06 76 
Klik for kontakt: Finn Sørensen

 Næstformand: 

 Henny Bang, 
 Triersvej 50
 8660 Skanderborg
 Tlf. 23 30 81 07
 Klik for kontakt: Henny Bang

Kasserer:   

 Poul Christensen, 
 Løvsangervej 4, 8660 Skanderborg
 Tlf. 51 73 53 81
 Klik for kontakt: Poul Christense

Brugerrådsmedlem:

 Inger Gedsø
 Adelgade 23 st.th
 8660 Skanderborg
 Tlf.      86 52 02 54
 Mobil:  29 82 42 19
 Klik for kontakt: Inger Gedsø

Brugerrådsmedlem:

 Erna Hansen
 Vestergade 4 2.th.,
 8660 Skanderborg                       
 Tlf. 21 75 11 85

Suppleant:

Karen Dahl Hansen
Forsythiavej 7
8660 Skanderborg
Tlf. 86 52 43 09
Klik for kontakt: Karen Dahl Hansen

Suppleant:

 Marianne Hansen
 Rødkælkevej 4
 8660 Skanderborg
 Tlf. 40 57 14 20
 Klik for kontakt: Marianne Hansen

Kontakt Inger Gedsø

Kaffevagter:

Disponering af lokaler og kaffevagter
Inger Gedsø er ansvarlig for tildeling af lokaler både dag og aften, og hun har ligeledes ansvaret for, at der er 2 samtidige kaffevagter i åbningstiden. Inger Gedsø træffes på tlf. 86 52 02 54 eller 29 82 42 19.

I forbindelse med den daglige drift og betjening af brugerne er der tilknyttet en række kaffevagter, som servicerer brugerne med salg af kaffe, franskbrød med ost, øl, vand m.v.
Se prisliste for køb af diverse kaffe, franskbrød m/ost, øl, vand m.v.
Har du et ærinde i Skanderborg er du altid velkommen i Bellis for et hvil, en snak, evt. købe en kop kaffe m.m.

Aften
Der er forskellige aktiviteter i aftentimerne.

Lokalelån
Det er muligt ved aktuel ledighed at låne lokale/lokaler til både dag og aften.
Det er en betingelse, at der købes øl, vand, kaffe m.v. i henhold til den aktuelle prisliste.

Åbningstider
Kernehuset Bellis har åbent alle hverdage fra kl. 9.00-16.00.

                            Henvendelse:
                            Inger Gedsø, 
                            Tlf: 86 52 02 54 
                            Mobil: 29 82 42 19 
                            Mail: Inger Gedsø

Spillemænd

Øver hver mandag
Evt. henvendelse til 
Palle Vestmark på tlf. 86 51 29 07